<P<A<B<O<N< +++++ โรงพยาบาลป่าบอน +++++ >H>O>S>P>I>T>A>L>
 
     
•*""*•.,,.•*""*•.,,.•*""*•.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลป่าบอน วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองภายในปี 2557 •*""*•.,,.•*""*•.,,.•*""*•.
   | หน้าแรก | สสจ.พัทลุง | รพ.ชุมชน | รพ.สต.ป่าบอน | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | Link ที่น่าสนใจ |  
 
<P<A<B<O<N< +++++ โรงพยาบาลป่าบอน +++++ >H>O>S>P>I>T>A>L>
     :: ข้อมูลทั่วไป ::
    ข้อมูลทั่วไปของอำเภอป่าบอน
    แผ่นที่อำเภอป่าบอน
    สถานะสุขภาพ
     :: เกี่ยวกับโรงพยาบาล ::
    ประวัติโรงพยาบาล
    ทำเนียบผู้บริหาร
    ข้อมูลบุคลากร
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     :: ข้อมูลสาธารณสุข ::
    สถิติผู้มารับบริการ
    ข้อมูลระบาดวิทยา
     :: หน่วยงานสาธารณสุข ::
     กระทรวงสาธารณสุข
     หน่วยงานในส่วนกลาง
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
     โรงพยาบาลศูนย ์/ ทั่วไป
     โรงพยาบาลชุมชน
     หน่วยงานในส่วนกลาง
     สาธารณสุขเขต 12
     ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
     :: โหลดแบบฟอร์ม ::
    แบบฟอร์มลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ
    แบบฟอร์มลาพักผ่อน
    แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
    แบบฟอร์มซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
    แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
    แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
    แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
     :: หลักประกันสุขภาพ ::
     รู้จัก สปสช.
     คู่มือบัตรทอง
     ตรวจสอบสิทธิ
     สถิติและรายงาน
     กฏหมายหลักประกันสุขภาพ
     โครงการประกันสุขภาพ
     รายงาน 0110 รง.5

   การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
   แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท่านใดที่ผ่านการอบรมมาแล้ว กรุณาลงข้อมูลใน HRD ด้วย
   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  
   การสอบราคาจ้างปรับปรุงแผนกซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง 
การสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
ประกาศ จะมีการประเมิน ให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. กลุ่มการพยาบาล รพ.ป่าบอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เริ่มเวลา 13.00 น.  
ประกาศ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และแพทย์แผนไทย 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แพทย์แผนไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงพยาบาลป่าบอล โดยรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 3- 8 กรกฎาคม 2557 
ประกาศการสอบซื้อราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม 
ประกาศ ราคากลาง/ราคาอ้างอิง 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอเนิกส์ 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ(สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แะแพทย์แผนไทยด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
ประกาศ ราคากลาง/ราคาอ้างอิง 
ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการจัดซื้อเครื่องตรวจครรภ์ความถี่สูง 
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 
ประกาศ เรื่อง รา่คากลาง/ราคาอ้างอิง 
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 
ประกาศ เรื่อง ประการรายชือผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง/ราคาอ้างอิง 
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง/ราคาอ้างอิง2 
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง/ราคาอ้างอิง3 

 
 
:: ผู้อำนวยการ ::

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม
:: ระบบงาน ::
:: ประมวลภาพกิจกรรม ::
:: หนังสือพิมพ์ ::
    ไทยรัฐ
    มติชน
    ข่าวสด
    เดลินิวส์
    ผู้จัดการ
<P<A<B<O<N< +++++ โรงพยาบาลป่าบอน +++++ >H>O>S>P>I>T>A>L>
โรงพยาบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ : 074-625100 ต่อ 146
Copyright (c) Pabon Hospital | Designed by Sky